obey-robots.txt
Samenvoeging UPC en Ziggo leidt tot een daling van circa 450 vaste arbeidsplaatsen
Ziggo
  • Zorgvuldige en geleidelijke uitvoering in de periode tussen 2015 en 2018
  • Voorgenomen sluiting van de locaties Heerhugowaard, Rijswijk en Nijmegen

 

Na goedkeuring van de Europese Commissie en acceptatie van het bod van Liberty Global, zijn UPC en Ziggo in november 2014 gestart met de integratie van beide bedrijven. Na zorgvuldig en intensief overleg is een concept adviesaanvraag opgesteld en komen naar verwachting in de komende drie jaar circa 450 vaste arbeidsplaatsen te vervallen. Daarnaast zullen enkele honderden tijdelijke en externe contracten niet worden voortgezet. De Ondernemingsraden van UPC en Ziggo worden gevraagd hierover hun advies uit te brengen.

 

Door de samenvoeging van de twee organisaties kan er op een aantal plaatsen beter en efficiënter samengewerkt worden. Dit is met name het geval bij afdelingen die zich focussen op nieuwe productontwikkeling, innovatie en infrastructuur en voor de managementlagen. In de voorgenomen besluitvorming staat kwaliteit van dienstverlening aan klanten centraal.

 

De personele integratie van de bedrijven geschiedt over een tijdspad van 3 jaar: van medio juli 2015 tot en met eind 2018. Het hoofdkantoor van het nieuwe bedrijf blijft - zoals al op 27 januari 2014 aangegeven - in Utrecht. Daarnaast hebben UPC en Ziggo gezorgd voor een goed sociaal plan waar de desbetreffende medewerkers op terug kunnen vallen. Integraal onderdeel van dit sociale plan is een begeleidingstraject dat medewerkers krijgen aangeboden waarbij de focus van werk naar werk, zowel intern als extern, centraal staat.

 

Locaties

Onderdeel van de integratie is een centralisatie van taken en verantwoordelijkheden. Het voornemen is om de kantoren in Heerhugowaard, Rijswijk en Nijmegen te sluiten en de activiteiten van deze kantoren zoveel als mogelijk onder te brengen op andere locaties. De herinrichting van de locaties geschiedt over een periode van 3 jaar: van 2015 tot 2018.

 

Met de samenvoeging van UPC en Ziggo ontstaat een landelijke speler. Ziggo bereikt ongeveer 90% van de Nederlandse huishoudens met televisie, internet, telefonie en mobiele telefonie. Het is van groot belang dat de nieuwe organisatie hier goed op ingericht is. Het integratieproces wordt met uiterste zorg uitgevoerd en neemt om die reden de nodige tijd in beslag.

No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.